Forecasting place-to-place migration with generalized linear models (GLM): an application to urbanization in the Netherlands.

F.J. Willekens, [No Value] N. Baydar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

105 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit