Forecasting Regional Fertility Trends, A Functional PCA

A. Carioli, L.J.G. van Wissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit