Forgetting history: The memory of Maly Trostenets in perspective of its history

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)142-145
Aantal pagina's4
TijdschriftS:I.M.O.N.: Shoah: Intervention. Methods. Documentation
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 08 mei 2020

Citeer dit