Forgotten books: The application of unseen species models to the survival of culture

Mike Kestemont, F.B. Karsdorp, Elisabeth de Bruijn, Matthew Driscoll, Katarzyna Kapitan, Pádraig Ó Macháin, Daniel Sawyer, Remco Sleiderink, Anne Chao

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Forgotten books: The application of unseen species models to the survival of culture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences