Formalisme, lafheid en nalatigheid

E.E. Gans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-17
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Groene Amsterdammer
Volume1997
StatusGepubliceerd - 29 okt 1997

Citeer dit