Formulaic Language in Historical Research and Data Extraction

Joris Oddens (Redacteur), Marijn Koolen (Redacteur), Rik Hoekstra (Redacteur), Nienke Groskamp (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverZenodo
StatusGepubliceerd - 01 jan. 2024

Citeer dit