FORUM paper: The significance of soils and soil science towards realization of the UN sustainable development goals (SDGs)

S. D. Keesstra, J. Bouma, J. Wallinga, P. Tittonell, P. Smith, A. Cerdà, L. Montanarella, J. Quinton, Y. Pachepsky, W. H. van der Putten, R. D. Bardgett, S. Moolenaar, G. Mol, L. O Fresco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

230 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-28
Aantal pagina's28
TijdschriftSOIL Discussions
Volume2016
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit

Keesstra, S. D., Bouma, J., Wallinga, J., Tittonell, P., Smith, P., Cerdà, A., Montanarella, L., Quinton, J., Pachepsky, Y., van der Putten, W. H., Bardgett, R. D., Moolenaar, S., Mol, G., & Fresco, L. O. (2016). FORUM paper: The significance of soils and soil science towards realization of the UN sustainable development goals (SDGs). SOIL Discussions, 2016, 1-28. https://doi.org/10.5194/soil-2015-88