Forumlezingen in imperatieven: lexicale constructies of productieve syntaxis?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

287 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)267-287
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume18
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit