Founding an Ethnic Chinese Business Empire in Colonial Asia: The Strategic Alliances of Major Oei Tiong Ham, 1895-1905

Peter Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-56
Aantal pagina's27
TijdschriftJournal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society
Volume92
Nummer van het tijdschrift317
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit