Four new Penicillium species isolated from the fynbos biome in South Africa, including a multigene phylogeny of section Lanata-Divaricata (vol 14, pg 96, 2015)

Cobus M. Visagie, Jos Houbraken, Keith A. Seifert, Robert A. Samson, Karin Jacobs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Four new Penicillium species isolated from the fynbos biome in South Africa, including a multigene phylogeny of section Lanata-Divaricata (vol 14, pg 96, 2015)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences