Four new species of Emericella from the Mediterranean region of Europe.

P. Zalar, J.C. Frisvad, N. Gunde-Cimerman, J. Varga, R.A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Four new species of Emericella from the Mediterranean region of Europe.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences