Four-year safety and effectiveness data from patients with multiple sclerosis treated with fingolimod: The Spanish GILENYA registry

J. E. Meca-Lallana, C. Oreja-Guevara, D. Munoz, J. Olascoaga, A. Pato, L. Ramio-Torrenta, V. Meca-Lallana, M. A. Hernandez, M. E. Marzo, J. C. Alvarez- Cermeno, A. Rodriguez-Antigueedad, X. Montalban, O. Fernandez

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPLoS One
Volume16
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 13 okt. 2021

Citeer dit