Fourth International Conference on Minority Languages, vol. I: General Papers

D. Gorter, [No Value] J. Hoekstra, [No Value] L.G. Jansma, [No Value] J. Ytsma

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Plaats van productieClevedon
UitgeverijMultilingual Matters
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit