FoxM1 is required for execution of the mitotic programme and chromosome stability.

J. Laoukili, M.R.H. Kooistra, A. Bras, J. Kauw, R.M. Kerkhoven, A. Morrison, J.C. Clevers, R.H. Medema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'FoxM1 is required for execution of the mitotic programme and chromosome stability.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences