Frans Thuijs, De ware Jaco. Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en zijn leven na de dood (Hilversum: Verloren, 2008) [Review of: F. Thuijs (2008) De ware Jaco. Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en zijn leven na de dood]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)145-146
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit