Fraude in de wetenschap. Visitatiecommissie. Ingezonden brief

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift24 januari
StatusGepubliceerd - 28 jan 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit