Frederik Kaiser (1808-1872), een gekweld man met een missie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

262 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)62-84
TijdschriftStudium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit