Free and Unfree Labor in Atlantic and Indian Ocean Port Cities (1700-1850)

Pepijn Brandon (Gastredacteur), N. Frykman (Gastredacteur), Pernille Røge (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Citeer dit