Free and Unfree Labor in Atlantic and Indian Ocean Port Cities (Seventeenth–Nineteenth Centuries)

Pepijn Brandon, N. Frykman, Pernille Røge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's18
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume64
Nummer van het tijdschriftS
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2019

Citeer dit