Free Choice from a Limited Supply. The Marriage Market in Two Dutch Provinces, 1840-1940

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)82-104
Aantal pagina's23
TijdschriftRomanian Journal of Population Studies
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit