Frequentie en luie-stoeltaalkunde: Een Friese taalkundige blikt terug op Nederlandse taalkunde en op zichzelf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageFrequency and armchair linguistics: A Frisian linguist looks back on Dutch linguistics and on himself
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)197-204
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume25
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit