Frequency-Dependent Disease Transmission and the Dynamics of the Silene-Ustilago Host-Pathogen System

P.H. Thrall, A. Biere, M.K. Uyenoyama

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  57 Citaten (Scopus)
  447 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Frequency-Dependent Disease Transmission and the Dynamics of the Silene-Ustilago Host-Pathogen System'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences