Frequenze onomastiche. I prenomi più frequenti nel mondo alla fine del 2º millennio" (The most frequent first names in the world at the end of 2nd Millennium)

E. Caffarelli, D. Gerritzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1519 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)631-709
TijdschriftRIOn: Rivista Italiana di Onomastica
VolumeVIII
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit