Friese bestanden naar DANS

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-3
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit