Friese ideologie in de Middeleeuwen [Review of: H. van Lengen (2003) Die Friesische Freiheit des Mittelalters – Leben und Legende]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

281 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)114-117
TijdschriftMadoc: tijdschrift over de Middeleeuwen
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit