Friese letterkunde: Ogen open, nieuwe ontdekkingen

E. Hoekstra, R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)85-104
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
Volume80
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 05 jul 2019

Citeer dit