Friese namen en Fryske nammen. Et eigene an de Stellingwarver veldnaemen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Wat is typisch Stellingwarfs, watte veul algemiener in de benaemings van Stellingwarf? Mit inkelde wat raodselachtige streekandudende naemen stelt et gebied him veur. En hoe hebben Stellingwarver laandschopselementen motief west veur pattie dörpsnaemen? In een kleine groep veldnaemen wodt et unieke anwezen tegen et meer algemien over.
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)18-21
Aantal pagina's4
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 25 jan 2019

Citeer dit