Friese zuivelinstituties

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)11-11
Aantal pagina's1
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume21
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - nov. 2015

Citeer dit