Frysk en Ingelsk 2: Binne Frysk en Ingelsk in aparte taalfamylje?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrageFrisian and English 2: Are Frisian and English one language family?
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)16-18
TijdschriftNij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse
Volume68
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit