Frysk en Ingelsk: 6/7

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrageFrisian and English
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)15-17
TijdschriftNij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse
Volume69
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit