Frysk en Ingelsk 3/4/5: Kinne de Friezen Âldingelsk lêze?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrageFrisian and English: Are Frisians able to read and understand Old English?
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)12-14
TijdschriftNij Frisia. Tydskrift foar Fryske Striid en Skriftekennisse
Volume69
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit