Frisian Fighters and the Crusade

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

422 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-110
Aantal pagina's22
TijdschriftCrusades
Volume1
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit