Frisian grapheme to phoneme: G2P Frysk

H. Van de Velde (Ontwikkelaar), W.J. Heeringa (Ontwikkelaar), Eduard Drenth, P. Duijff (Consultant), Jelske Dijkstra (Consultant), H. Sijens (Consultant)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frisian grapheme to phoneme: G2P Frysk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences