Fryske literatuer, op oare wizen lêzen / Friese literatuur, anders gelezen.

E. Hoekstra, R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Samenvatting

An introduction to the 7 articles we edited.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)185-194
TijdschriftIt Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy
Volume78
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusGepubliceerd - 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fryske literatuer, op oare wizen lêzen / Friese literatuur, anders gelezen.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit