Fryske literatuer, op oare wizen lêzen / Friese literatuur, anders gelezen.

E. Hoekstra, R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fryske literatuer, op oare wizen lêzen / Friese literatuur, anders gelezen.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities