Frisian place-names and place-names in Friesland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-150
TijdschriftOnoma
Volume46
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit