Frisonica libertas: Frisian freedom as an instance of medieval liberty

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-248
TijdschriftJournal of Medieval History
Volume41
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum20 apr. 2015
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit