Frizzled-7 is required for Wnt signaling in gastric tumors with and without Apc mutations

Dustin Flanagan, Nick Barker, Natasha S Di Costanzo, Elizabeth Anne Mason, Austin Gurney, Valerie S Meniel, Sarah Koushyar, Chloe R Austin, Helen B Pearson, Alex Boussioutas, Hans Clevers, Toby J Phesse, Elisabeth Vincan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

83 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frizzled-7 is required for Wnt signaling in gastric tumors with and without Apc mutations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences