Frizzled7 functions as a wnt receptor in intestinal epithelial lgr5(+) stem cells

Dustin J Flanagan, Toby J Phesse, Nick Barker, Renate H M Schwab, Nancy Amin, Jordane Malaterre, Daniel E Stange, Cameron J Nowell, Scott A Currie, Jarel T S Saw, Eva Beuchert, Robert G Ramsay, Owen J Sansom, Matthias Ernst, Hans Clevers, Elizabeth Vincan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Frizzled7 functions as a wnt receptor in intestinal epithelial lgr5(+) stem cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences