Frjemd wurdt eigener. Oer de âlde Frânske lienwurden yn it Frysk.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

883 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)141-218
TijdschriftIt Beaken
Volume64
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit