Frjemde ynslûpsels

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)34-35
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Moanne: algemien-kultureel opinyblêd
Volume3
Nummer van het tijdschriftapril
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit