From Across the Water

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)493-513
Aantal pagina's21
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume64
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 aug. 2019

Citeer dit