From acting to being; Expressions of religious individuality in Aceh, ca. 1600-1900

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)437-461
TijdschriftItinerario
Volume39
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit