From bad to worse? Effects of multiple adverse life course transitions on mental health

J. Mandemakers, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From bad to worse? Effects of multiple adverse life course transitions on mental health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences