From bad to worse? Effects of multiple adverse life course transitions on mental health

J. Mandemakers, M. Kalmijn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From bad to worse? Effects of multiple adverse life course transitions on mental health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences