Von Bolivien nach Fahretoft

Lena Terhart, Femmy Admiraal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageFrom Bolivia to Fahretoft
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)7
Aantal pagina's1
TijdschriftNordfriesland: Zeitschrift für Kultur, Politik, Wirtschaft
Nummer van het tijdschrift204
StatusGepubliceerd - 01 dec 2018

Citeer dit