From brain to blood: new markers for ischemic stroke prognosis.

T. Garcia-Berrocoso, A. Penalba, C. Boada, D. Giralt, E. Cuadrado, N. Colome, L. Dayon, F. Canals, J.C. Sanchez, A. Rosell, J. Montaner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)138-148
TijdschriftJournal of Proteomics
Volume94
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit