From CLARIN Component Metadata to Linked Open Data

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

397 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the European CLARIN infrastructure a growing number of resources are described with Component Metadata. In this paper we describe a transformation to make this metadata available as linked data. After this first step it becomes possible to connect the CLARIN Component Metadata with other valuable knowledge sources in the Linked Data Cloud.
Originele taal-2Engels
Pagina's13
Aantal pagina's17
StatusGepubliceerd - 27 mei 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From CLARIN Component Metadata to Linked Open Data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit