From coarse to fine? Spatial and temporal dynamics of cortical face processing.

V. Goffaux, J.C. Peters, J. Haubrechts, C. Schiltz, B. Jansma, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)467-476
TijdschriftCerebral Cortex
Volume21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit