From colony to rodlet: “A six meter long portrait of the xerophilic fungus Aspergillus restrictus decorates the hall of the Westerdijk institute.”

Jan Dijksterhuis, Wim van Egmond, Andrew Yarwood

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From colony to rodlet: “A six meter long portrait of the xerophilic fungus Aspergillus restrictus decorates the hall of the Westerdijk institute.”'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences