From Communism to Capitalism, from Production to Consumption: the Case of the Biishovyk Plant an Shopping Center in Kyiv

A. Riabchuk, N. Onyshchenko

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-37
TijdschriftRadical History Review
Volume114
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit